INFO O PROJEKCIE

Projekt konkursowy na zespół toalet publicznych na dworcu kolejowym Warszawa Centralna

 

Autorzy:

Michał Koziej

Wojciech Starczyk | Monolith

 

Projekt:

2009

INFO ABOUT PROJECT

Competition project of public toilets for Warsaw Central Rail Station.

 

Authors:

Michał Koziej

Wojciech Starczyk | Monolith

 

Design:

2009

PRACE / WORKS