INFO O PROJEKCIE

ASZ Dom 

Dom prywatny w Łodzi. Powierzchnia użytkowa parter 223 m2, garaż 57 m2, poddasze 130 m2

 

Projekt nowoczesnego, ekologicznego domu.
Sercem domu jest salon z kuchnią, część nocną rozbito na dziecięcą i dorosłą. Obie części łączy otwarta pracownia.
Wszystkie podstawowe funkcje znajdują się na parterze. Poddasze przeznaczono na strefę rekreacyjną.

Wydłużona bryła w stylu nowoczesnej stodoły sięga w głąb działki, aby wysunąć się za domy sąsiadów i uzyskać czysty widok z salonu. Główna sypialnia ma bliski widok na las.

W prostej bryle dominują naturalne materiały wykończeniowe, deska modrzewiowa na elewacji, grafitowa cegła klinkierowa i dachówka ceramiczna, tynk wapienny. Długie elewacje przełamują wnęki tarasów i podcień wejścia.

Elewacja szczytowa od ulicy jest pełną ścianą klinkierową z reliefem cegieł wystających przed lico muru. Pełna ściana od ulicy osłania ale również jest elementem wzbogacającym estetykę ulicy

Ściany zewnętrzne zaprojektowano z prefabrykowanych paneli ecococon.  Ściany w tej technologii łączą świetne parametry termiczne z walorami ekologicznymi. Dach i stropy zaizolowano wełną drzewną. Wewnętrzne ściany z bloczków sylikatowych. Wykończenie tynkiem glinianym ma zapewnić dobry mikroklimat we wnętrzach.

W projekcie zastosowano wiele rozwiązań zrównoważonego projektowania min. ściany o niskim śladzie węglowym, materiały nie wymagające dodatkowych wykończeń lub konserwacji chemią budowlaną takie jak surowe drewno modrzewiowe od zewnątrz oraz świerkowe wewnątrz. Tynki gliniane i wapienne nie wymagające gładzi lub farb.

 W budynku zaprojektowano gazowe ogrzewanie, instalację fotowoltaiczną oraz wentylację hybrydową.

 

 

Autor:

Michał Koziej

 

Projekt:

2017

Realizacja :

2018/2019

 

Wizualizacje:

Paweł Krymarys

www.zvavo.pl

 

INFO ABOUT PROJECT

ASZ Home

Private house in Łódź. Usable floor area ground floor 223 m2, garage 57 m2, attic 130 m2.

 

A modern, ecological house project.
The heart of the house is the living room with kitchen, the night part is broken down into children and adults. Both parts are connected by an open studio.
All basic functions are located on the ground floor. The attic is designed for a leisure zone.

Lengthened form of the house, in the style of a modern barn, reaches deep into the plot to extend beyond the neighbors' houses and get a clear view from the living room. The main bedroom has a close view of the forest.

The simple body is predominantly made of natural finishing materials, larch board on the facade, graphite clinker brick and ceramic tile, lime plaster. Long elevations break through terrace niches and the entrance arcade.

The gable facade from the street is a full clinker wall with a relief of bricks protruding from the face of the wall. The full wall from the street covers but is also an element enriching the aesthetics of the street.

 The external walls are designed with prefabricated ecococon panels.  Walls in this technology combine excellent thermal parameters with ecological values. The roof and ceilings were insulated with wood wool. Internal walls made of silicate blocks. Finishing with clay plaster is to ensure good microclimate in the interiors. 

The design uses many sustainable design solutions such as low carbon footprint walls, materials that do not require additional finishing or maintenance with building chemicals such as raw larch wood on the outside and spruce wood inside. Clay and lime plasters that do not require smoothing or paint.

 The building has been designed for gas heating, photovoltaic installation and hybrid ventilation.

 

Author:

Michał Koziej

 

The project:

2017

Creation of project :

2018/2019

 

Visualizations:

Paweł Krymarys

www.zvavo.pl

PRACE / WORKS