INFO O PROJEKCIE

DOM ZE SŁOMY

Dom prywatny w Łodzi. Powierzchnia użytkowa 143 m2.

 

Dom ze słomy to połączenie prostoty z funkcjonalnością oraz trwałości z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dzięki zastosowaniu ekologicznych materiałów wnętrze budynku cechuje doskonały mikroklimat. 

Celem projektu było stworzenie prostego, współczesnego domu jednorodzinnego, który wpisze się w otoczenie nie tylko przez swoją bryłę, ale również dzięki zastosowanym materiałom. Szacunek do środowiska naturalnego wyraża także wykorzystanie budulca z lokalnych wytwórni.

Budynek zrealizowany jest w technologi „strawbale” z konstrukcją nośną drewnianą. Wypełnienie ścian stanowią kostki słomy, wykończone od zewnątrz tynkiem wapiennym, a od wewnątrz tynkiem glinianym. Głębokie okapy oraz ściany szczytowe zostały zabezpieczone okładziną drewnianą, dzięki czemu stanowią warstwę ochronną dla naturalnego tynku wapiennego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Sposób ukształtowania bryły i użyte materiały elewacyjne zostały zdeterminowane chęcią udoskonalenia technologii „strawbale”.

Plan budynku został zorganizowany wokół centralnie umieszczonych schodów oraz komina, do których przylega główna oś komunikacyjna, łącząca wejście główne z wejściem na taras. Tak zaprojektowane wnętrze determinuje sposób poruszania się po budynku, powodując na domownikach wrażenie dużo większej przestrzeni. Na parterze mieści się salon połączony z kuchnią oraz jadalnią, wydzielony gabinet, łazienka i pomieszczenie techniczne. Na piętrze znajdują się pokoje dziecięce, sypialnia rodziców oraz wydzielona łazienka. Tu również zastosowano rozwiązanie przestrzenne, umożliwiające komunikację między pokojami dziecięcymi za pomocą wspólnego dla nich schowka.

 

Autor:

Michał Koziej

 

Projekt:

2013

Realizacja projektu:

2014/2016

INFO ABOUT PROJECT

A STRAW HOUSE

Private house in Lodz. The usable area of 143 sq metres.


The straw house is a combination of simplicity, functionality and durability with respect for the environment. By using eco-friendly materials inside, it is characterized by an excellent microclimate. 

The aim of the project was to create a simple, modern single-family house, which will be site-specific not only by its body, but also thanks to the materials used. Respect for the environment is expressed also through using building materials from local manufactories.

The building has been completed according to the ’straw-bale’ technology with a wooden supporting structure. The walls are filled with straw bales, finished with lime plaster on the outside and with plaster clay inside. Deep eaves and gable walls were secured with wooden cladding, making it a protective layer for the natural lime plaster from adverse weather conditions. The way of shaping its facade and a choice of solid materials have been determined by the desire to improve the ‘straw-bale’ technology.

The plan of the building has been organized around a centrally placed staircase and chimney, which adjoin the main axis of communication, linking the main entrance and the one to the terrace. Such design of the interior determines the way to get around the building, and makes the space look much bigger than it really is. The ground floor consists of a living room with kitchen and dining area, separate office, bathroom and technical room. Upstairs, there are rooms for children, parents bedroom and a separate bathroom. The spatial solution used here enables communication between the children's bedrooms using a common cubby-hole.

 

 

 

 

Autor:

Michał Koziej

 

Projekt:

2013

Creation of a project:

2014/2016

PRACE / WORKS