INFO O PROJEKCIE

Aranżacja wnętrza małej czytelni w Muzeum Sztuki w Łodzi MS 1.

 

W czytelni prezentowane są wydawnictwa Muzeum Sztuki. Zadaniem projektowym było stworzenie miejsca, gdzie można komfortowo zapoznać się z ofertą wydawnictwa. Pomieszczenie dostępne jest dla wszystkich odwiedzających muzeum, jest zawsze otwarte i pełni też rolę poczekalni. Cechą charakterystyczną są ściany, na które można naklejać i odklejać wielokrotnie naklejki wchodząc tym samym w interakcję z innymi gośćmi muzeum.  Ważnym aspektem w trakcie projektowania był fakt, że czytelnia jest witryną widoczną z ulicy i stanowi swoistą wizytówkę muzeum, dlatego istotne było, żeby przechodząc nie zostawała niezauważona. W tym celu zostały użyte czyste, proste formy oraz kontrastowe kolory. Kolorowa półka na albumy umieszczona jest centralnie na ścianie jako najważniejszy punkt w pomieszczeniu, tak żeby albumy na niej prezentowane widoczne były już z ulicy. Meble do siedzenia, to moduły, które można różnie konfigurować, ale maja zapewnić komfort i intymność dla ludzi oddających się lekturze.

 

Autor projektu:

Magdalena Koziej

 

Zdjęcia: 

Magdalena Koziej

 

Projekt:

2018

INFO ABOUT PROJECT

Arrangement of the small reading room interior at the Museum of Art in Łódź MS 1.

 

The Art Museum publications are presented in the reading room. The design purpose was to create a place to make yourself comfortable and familiarize with the publisher's offer. The room is always open and available to museum visitors.  Moreover, it serves as a waiting room. A characteristic feature are the walls where you can stick and peel off stickers repeatedly, thus interacting with other museum guests.

 While designing it was important, that the reading room is a window site.  It is a kind of showcase for the museum that makes a place visible from the street. The aim was to make sure it will not go unnoticed by passersby. For this purpose, clean, simple forms and contrasting colors were used.

The crucial place in the room is the colorful shelf which is centrally located on the wall so that the presented albums could be easily seen from the street. Seating furniture are modules that can be configured differently. But first of all, they were designed to provide comfort and intimacy for people indulging in reading.

PRACE / WORKS