INFO O PROJEKCIE

Apartament w Loftach w Żyrardowie. Powierzchnia 150 m2. 

 

Autor:

Magdalena Koziej

Karolina Siewierska 

 

Projekt:

2019

 

Wizualizacje:

Karolina Siewierska 

Magdalena Koziej

INFO ABOUT PROJECT

Apartment in Lofts in Żyrardów. Area: 150 m2.

PRACE / WORKS