INFO O PROJEKCIE

Projekt aranżacji wystawy "Teresa Żarnowerówna (1897-1949) Artystka końca utopii", w Muzeum Sztuki w Łodzi

Autorzy aranżacji wystawy: Magdalena Koziej, Paulina Stęień 

Kuratorzy wystawy: Milada Ślizińska, Andrzej Turowski

Koordynacja: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek 

Opracowanie graficzne wystawy: Maciej Buszewicz

Zdjęcia; Anita Osuch

2014

INFO ABOUT PROJECT

Exhibition design Teresa Żarnower (1897-1949). An Artist of the End of Utopia

Autorzy aranżacji wystawy: Magdalena Koziej, Paulina Stęień 

Kuratorzy wystawy: Milada Ślizińska, Andrzej Turowski

Koordynacja: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek 

Opracowanie graficzne wystawy: Maciej Buszewicz

Zdjęcia; Anita Osuch

2014

PRACE / WORKS