INFO O PROJEKCIE

Projekt aranzacji wystawy "Witalny realizm grupy Koło Klipsa"
 
Autorki aranżacji: Magdalena Koziej, Paulina Stepień
 
Kurator wystawy: Jarosław Lubiak
Koordynator: Martyna Gajda
Opracowanie graficzne: Honza Zamojski
Zdjęcia: Anita Osuch
 
2014

INFO ABOUT PROJECT

Design of the exhibition "Vital realism of the Koło Klipsa group"

PRACE / WORKS