INFO O PROJEKCIE

Dom wśród drzew- Kampinos

Powierzchnia użytkowa 284 m2

 

Działka na której znajduje się budynek była z trzech stron otoczona ścianą drzew. Na terenie znajduje się piękny pomnikowy dąb. Dom wypełnia wolne miejsce między starymi drzewami, tak aby w żaden sposób nie uszkodzić jego korzeni.

Przeszklona ściana od strony ogrodu, taras przechodzący w wodę łączą budynek z otoczeniem

Zaraz za wejściem dom przecina szklany łącznik z pomostem łączącym pokoje na piętrze.

Dom zgodnie z wytycznymi Inwestora łączy dużą ilość światła we wnętrzu z surowością materiałów. Na elewacjach wykorzystano drewno modrzewiowe oraz blachę Corten, we wnętrzu beton, kamień stal i drewno. Dom ma konstrukcję murowaną

Z czasem materiały pokryją się patyną co jeszcze bardziej zjednoczy budynek z otoczeniem.
Zadbano o dużą ilość przeszkleń otwierających budynek na ogród.

Budynek łączy tradycyjną formę z nowoczesnymi rozwiązaniami.

 

Autor:

Michał Koziej

 

Projekt:

2017

Realizacja :

2028

 

Wizualizacje:

Paweł Krymarys

www.zvavo.pl

INFO ABOUT PROJECT

House among trees

Usable floor area 284 m2

 

The plot on which the building is located was surrounded by a wall of trees on three sides. There is a beautiful monumental oak on the site. The house fills the free space between the old trees, so that no damage is done to its roots.

A glazed wall on the garden side, and a terrace that goes into the water connect the building with its surroundings.

Right behind the entrance, the house is cut by a glass connector with a platform connecting the rooms on the first floor.

According to the Investor's guidelines, the house combines a large amount of light in the interior with the severity of materials. Larch wood and Corten sheet metal are used on the facades, concrete, stone, steel and wood in the interior. The house has a masonry structure.

Over time, the materials will be covered with a patina, which will further unify the building with its surroundings.

A large amount of glazing opening the building to the garden has been provided.

The building combines traditional form with modern solutions.

 

 
PRACE / WORKS