INFO O PROJEKCIE

Pawilon wystaw czasowych, poszerzający powierzchnię wystawienniczą Galerii ASP
Projekt nominowany w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

 

Autor:

Michał Koziej

 

Projekt:

2009

INFO ABOUT PROJECT

Pavilion for temporary exhibitions, extension of ASP Gallery.
Project nominated in competition SARP Diploma of the Year.

 

Author:

Michał Koziej

 

Design:

2009

PRACE / WORKS