INFO O PROJEKCIE

Projekt konkursowy sali koncertowej oraz siedziby Orkiestry Sinfonii Varsovii w Warszawie.

 

Autorzy:

Katarzyna Jastrzębska-Starczyk

Magdalena Koziej

Michał Koziej

Wojciech Starczyk

Paulina Stępień 

 

Projekt:

2010

INFO ABOUT PROJECT

Competition for concert hall and headquarters of Sinfonia Varsovia in Warsaw

 

Authors:

Katarzyna Jastrzębska-Starczyk

Magdalena Koziej

Michał Koziej

Wojciech Starczyk

Paulina Stępień 

 

Project:

2010

PRACE / WORKS