INFO O PROJEKCIE

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w fundacji "Jaś i Małgosia" w Łodzi.

 

Autor:

Michał Koziej

Magdalena Koziej

 

Projekt:

2015

INFO ABOUT PROJECT

Renovation of the gym in the foundation "Jaś i Małgosia" in Lodz.

 

Author:

Michał Koziej

Magdalena Koziej

 

Design:

2015

PRACE / WORKS